Får jeg vite om noe skummelt?
Du får høre / oppleve det du er klar for. Informasjonen vil komme 
i den formen som er mest egnet  for din forståelse, bevissthet
og utvikling der og da.

Må jeg tro på tidligere liv når du ser
noe i fortid?
Nei - det er helt uvesentlig så lenge du er åpen og tilstede i kroppen din. 
Vanligvis ser jeg på mønstre som har gjentatt seg mange ganger. 
Det vil da dukke opp linker til ditt liv i dag. Du kan se på det som en sortering
og bevisstgjøring.

Får jeg healing under en time?
Ja du vil få healing under en time. 
Jeg bruker ikke benk og hendene mine, men jobber
sammen med dine hjelpere og med lydhealing. 
Noen ganger blir jeg veiledet til å lede en meditasjon under timen.
Denne er skreddersydd deg og dine behov.
Som regel kommer du i en dyp meditativ tilstand
og du kan lytte på opptak av timen senere for å få samme healing effekt.

Hva kan en time med klarsynt veiledning gi meg?
Det er veldig individuelt. 
Ofte er det lurt å ikke ha noen spesielle forventninger. 
Jeg vet aldri i forkant hva en time bringer med seg eller
hva som kommer opp. 
Det kommer også an på hva som er grunnen til at du kommer 
til meg. Noen ganger vil du få mer klarhet over din livssituasjon. 
Du kan få hjelp til å sortere og få mer oversikt over forskjellige 
områder i livet. De mest vanlige tilbakemeldinger går ut på at 
klienten føler seg sett og oppdager nye aspekter ved seg selv. 
Noen merker i etterkant tydelig forandring i sin livssituasjon og 
at det er lettere å ta nye valg.

Skal jeg ha noe med meg til timen?
Du trenger ikke ha med deg noe spesielt. Du får opptak på lydfil.
Det er ikke nødvendig eller ønskelig at du skriver ned noe under en time. 
Men du kan tenke på spørsmål. 
Siste del av timen er åpen for dine spørsmål. Hvis du vil kan du skrive dem 
ned på forhånd.Du kan spørre om hva og hvem som helst.
Gjelder det en person, trenger jeg ikke fødselsdato, kun fornavn.

Hvor ofte kan jeg komme til en personlig konsultasjon?
Jeg har ingen fast regel for det. Det kommer litt an på hvordan du reagerer
på konsultasjonen. Det kan være greit for deg å fordøye det som er jobbet
med under timen. Så kan du bare ringe når du føler at det er på tide
å gjøre en ny avtale.

Kan du rense hus og snakke med folk på den andre siden?
Jeg har ikke spesialisert meg på dette. Under en time kan jeg få 
kontakt med personer som er døde og av og til få korte beskjeder.
Men som regel har jeg mest kontakt med dine hjelpere, 
engler og andre lysvesener.

Finner du tapte gjenstander eller folk?
Dette er ikke noe jeg har jobbet mye med og jeg vil alltid anbefale 
å oppsøke noen som har dette som sitt spesialfelt.

Kan jeg ringe deg på teletorg?
Ja det er mulig. Nummeret er 
829 95 902  Åpent
ma. / tirs. / onsdag
kl. 19.30 - kl.21.30

Ha gjerne konkrete spørsmål klar når du ringer. 
Hvis du spør generelt tar det unødvendig lang tid. 
Jeg trenger ikke fødselsdato, bare fornavn.

Det er også mulig å bestille telefontid på vanlig telefon.
Da trenger jeg ikke informasjon om 
deg på forhånd og jeg jobber 
vanligvis en halvtime etter avtale.