Beate Wagemann Keita
klarsynt livsveileder og billedkunstner 

Jeg ser helheten i mennesket og bruker mitt klarsyn målrettet og løsningsorientert.
Taushetsplikt er en selvfølge.

Om min bakgrunn
Født i Tyskland i 53 og flyttet til Norge i 77. Min bakgrunn er allsidig.
Jeg har vært innom flere yrker bl.a. som sølvsmed og økologisk jordbruk.
Hele livet har jeg vært veldig følsom men først som voksen var jeg klar til å ta mine indre bilder
på alvor og ikke avfeie dem som "fantasi".
I 1998 tok jeg en toårig utdannelse på Holistisk Akademi i Oslo med clairvoyant reading og healing.
Jeg fikk øvd meg på verktøy til å kunne takle å jobbe med mennesker og samtidig ta vare på meg selv.
Siden da har mange års praksis gitt meg trygghet og styrke til å finne min egen måte å jobbe på.

Personlig konsultasjon
Når du kommer til en personlig konsultasjon vil jeg helst ikke vite noe om deg på forhånd.
Jeg ser på sammenhenger, mønstre og muligheter for forandring. 

Indre bilder kommer som symboler og jeg har lært meg å tolke dem med enkle ord.
Foruten å snakke under en time bruker jeg også stemmen/ lyd for å løsne på blokkeringer.
I den siste delen av timen svarer jeg på dine spørsmål.Du får lydopptak av timen.

På telefon
Under en telefonsamtale går jeg ikke så dyp.
Den foregår som regel på teletorg eller at du bestiller en halvtime på vanlig telefon.

Da svarer jeg på spørsmål og jobber med fjernhealing mens jeg lytter og snakker med deg.

Hvor kan jeg treffes ?
Mitt hjemmekontor er i Holmestrand. Dessuten har jeg kontor i Drammen for personlig konsultasjon.

På telefon kan du forhåndsbestille tid for samtale (30 min) eller du kan møte meg til faste tider på 
829 95 902 (ma.-ons. 19.30 - 21.30) 
se også info under timebestilling 

Får jeg vite om noe skummelt?
Du får høre / oppleve det du er klar for. Informasjonen vil komme 
i den formen som er mest egnet  for din forståelse, bevissthet
og utvikling der og da.

Må jeg tro på tidligere liv når du ser
noe i fortid?
Nei - det er helt uvesentlig så lenge du er åpen og tilstede i kroppen din. 
Vanligvis ser jeg på mønstre som har gjentatt seg mange ganger. 
Det vil da dukke opp linker til ditt liv i dag. Du kan se på det som en sortering
og bevisstgjøring.

Får jeg healing under en time?
Ja du vil få healing under en time. 
Jeg bruker ikke benk og hendene mine, men jobber
sammen med dine hjelpere og med lydhealing. 
Noen ganger blir jeg veiledet til å lede en meditasjon under timen.
Denne er skreddersydd deg og dine behov.
Som regel kommer du i en dyp meditativ tilstand
og du kan lytte på opptak av timen senere for å få samme healing effekt.

Hva kan en time med klarsynt veiledning gi meg?
Det er veldig individuelt. 
Ofte er det lurt å ikke ha noen spesielle forventninger. 
Jeg vet aldri i forkant hva en time bringer med seg eller
hva som kommer opp. 
Det kommer også an på hva som er grunnen til at du kommer 
til meg. Noen ganger vil du få mer klarhet over din livssituasjon. 
Du kan få hjelp til å sortere og få mer oversikt over forskjellige 
områder i livet. De mest vanlige tilbakemeldinger går ut på at 
klienten føler seg sett og oppdager nye aspekter ved seg selv. 
Noen merker i etterkant tydelig forandring i sin livssituasjon og 
at det er lettere å ta nye valg.

Skal jeg ha noe med meg til timen?
Du trenger ikke ha med deg noe spesielt. Du får opptak på lydfil.
Det er ikke nødvendig eller ønskelig at du skriver ned noe under en time. 
Men du kan tenke på spørsmål. 
Siste del av timen er åpen for dine spørsmål. Hvis du vil kan du skrive dem 
ned på forhånd.Du kan spørre om hva og hvem som helst.
Gjelder det en person, trenger jeg ikke fødselsdato, kun fornavn.

Hvor ofte kan jeg komme til en personlig konsultasjon?
Jeg har ingen fast regel for det. Det kommer litt an på hvordan du reagerer
på konsultasjonen. Det kan være greit for deg å fordøye det som er jobbet
med under timen. Så kan du bare ringe når du føler at det er på tide
å gjøre en ny avtale.

Kan du rense hus og snakke med folk på den andre siden?
Jeg har ikke spesialisert meg på dette. Under en time kan jeg få 
kontakt med personer som er døde og av og til få korte beskjeder.
Men som regel har jeg mest kontakt med dine hjelpere, 
engler og andre lysvesener.

Finner du tapte gjenstander eller folk?
Dette er ikke noe jeg har jobbet mye med og jeg vil alltid anbefale 
å oppsøke noen som har dette som sitt spesialfelt.

Kan jeg ringe deg på teletorg?
Ja det er mulig. Nummeret er 
829 95 902  Åpent
ma. / tirs. / onsdag
kl. 19.30 - kl.21.30

Ha gjerne konkrete spørsmål klar når du ringer. 
Hvis du spør generelt tar det unødvendig lang tid. 
Jeg trenger ikke fødselsdato, bare fornavn.

Det er også mulig å bestille telefontid på vanlig telefon.
Da trenger jeg ikke informasjon om 
deg på forhånd og jeg jobber 
vanligvis en halvtime etter avtale.

Skriv inn din e-post adresse for å melde deg på nyhetsbrevet

         
                nr.3 day 2 awareness
     
     Du kan lese om meg i magasinet 
                 MEDIUM nr.1/2022
                  Mediumprofil:
       Beate Keitas indre og ytre reise
          iStock 000000981376XSmall

            Mine åpningstider
      på teletorg    829 95 902
                             21 05 87 92
     ma.- ons. kl.19.30 - 21.30
 
          30 min.samtale etter avtale
                mer info under timebestilling

        Ta godt vare på deg selv!

  memory web     

Presentasjon av meg som kunstner
 Min kreative base er i 
Aabysgate 16 A
 Drammen
            Stikk gjerne innom for en prat:-)           

   
 www.atelierbeatekeita.no
            fb Atelier Beate Keita

      nr.8 day 3 freedom

                                           

      

"Gode rådgivere er sjelden vare.
Beates kombinasjon av billedlig 
og analytisk språk gir næring
til både hode og sjel.
Hun er varm, innsiktsfull
og humoristisk.
Et besøk hos Beate gir
klarhet og dermed mot 
til å handle.
"

Fridtjof

Hele teksten kan du lese under referanser smile