Jeg har alltid vært kreativ. Mine uttrykk kommer både i bilder og ord...

Diktene kommer om natten
Ord er en viktig del av min jobb. Å kommunisere bilder via ord og skape en større forståelse og bevissthet.
I perioder kommer ord om natten, når jeg er i en mellomtilstand .
Ordene kommer sammen med bilder. Nesten som om jeg får hjelp til å huske ordene ved hjelp av bildene.
De kommer som korte dikt.Noen ganger på engelsk eller tysk.
Når jeg leser gjennom det dagen etter, er jeg overrasket, glad og takknemlig for ordene som kommer om natten.
De er kommet til meg for å deles med andre....
 
 
 DIKT rike ord 2015 s

 

___

___

 

 DIKT ikke vei dine ord Beate W.Keita14 s

___

 

DIKT stille 15 m

___

 

___

 

DIKT Awakening 2008 m

___

 

Awakening kloster italia 08

___

 

the whole world orange mindre

___

 

the whole world 2008 s

___