nr.3 day 2 awareness

Vi kan skape en ny virkelighet for oss selv og for andre fordi lyd forandrer hjernens tilstand. Fra det øyeblikket du hører lyden er det mindre
enn 1/6000 del av et sekund at lyden når fram til hver eneste celle i kroppen. Det er en sammenheng mellom lyd, biologi og sensitivitet.
Lyd aktiviserer høyre del av hjernen, d v s. intuisjon, følelser, sensitiv oppfatning. Lyd virker umiddelbart. Kroppen pulserer alltid.
 
LYD ER KROPPENS URSPRÅK
Lyd når gjennom nervene fra øret direkte til følelsesområdet i hjernen uten å bli evaluert på forhånd.
Den virker umiddelbart. Også i områder som kanskje er tabu og ikke tilgjengelig for bevisstheten har lyd en virkning. Mennesket lever i
et felt av viten, selv om vi ikke får informasjon gjennom bevisst tankegang.
 
Å jobbe med lyd på en sensitiv måte viser at den kan berøre hvor ingenting annet kan nå fram.
Lyden finner veien direkte inn i områder som kan være traumatisert og separert/ splittet. Den virker helt uberørt av dømming og evaluering.
Om vi synes det høres fint ut eller ei. Lyden berører og den føles alltid rett og sann.
 
STEMMEN
Lyden kom til meg for mange år siden. Jeg var i en vanskelig situasjon og stemmen ble forløst på et kurs gjennom såkalte tilfeldigheter.
Når jeg fikk hjelp til å ta spranget, presset lyden seg gjennom alle lag av frykt og smerte. Den satt så langt inne at det føltes som om jeg
skulle besvime når jeg var i den dype pusten.Indre bilder strømmet på. Jeg så meg selv stå på en klippe og jeg måtte velge om jeg ville
hoppe.. 
I det øyeblikket stemmen kom gjennom pusten som et veldig skrik, så jeg meg selv i ørnekropp med store vinger. Ørnen fløy fra klippen
inn i himmelen, hvert skrik ble til et langt spor på himmelen. Jeg mistet kontakt med den såkalte virkeligheten og kroppen fortalte meg
historien til mange kvinner som aldri har kunnet slippe stemmen fri.
Denne dagen forandret min virkelighet. Jeg forsto at jeg hadde funnet en vei til min egen kraft og at jeg kunne forløse deler av min
historie gjennom stemmen.
Etter hvert fikk jeg flere henvendelser om lydhealing og veien ble til av seg selv.
 
LYD OG KLARSYN - SOUNDREADING
Etter noen år som klarsynt veileder forsto jeg at det var mulig for meg å kombinere lydhealing med klarsyn.
I tidligere år hadde jeg brukt stemmen til å helbrede meg selv i en livskrise. Denne erfaringen har blant annet ført til at jeg føler meg
fullstendig trygg når jeg bruker stemmen. Blant annet bruker jeg stemmen under kurs når jeg leder meditasjoner og opplever hvor
effektiv denne metoden er når et rom av tilstedeværelse og fokus blir åpnet.
Lyden er alltid skreddersydd i forhold til gruppen og situasjonen.
 
Jeg har også erfart at det er forholdsvis lett for meg å lese informasjon i stemmen til folk. Da spiller det ingen rolle hva som blir sagt.
Lyden av stemmen er for meg det samme som kroppsspråk. Når stemmen forløses i kurssammenheng er det alltid spennende å lese
historien bak stemmen. Hvis det er ønsket, formidler jeg denne historien til vedkommende.
Slik kan den brukes til en ny forståelse og bevissthet.
 
Stemmen har vært min følgesvenn gjennom mange år. Når jeg bruker stemmen under en konsultasjon leder den oppmerksomheten
til bilder og derifra går jeg lenger innover. Stemmebruk er en teknikk jeg benytter for å løse opp blokkeringer.
Jeg tar alltid opp timen, bl.a. fordi det er umulig å huske alt som blir sagt. Ofte får jeg tilbakemeldinger om at lyden kjennes på kroppen
hver gang klienten hører på opptaket, og at informasjonen som kommer fram under timen blir forstått på en ny måte når vedkommende
hører på opptak av timen senere.