Beate Wagemann Keita
klarsynt livsveileder og billedkunstner 

Jeg ser helheten i mennesket og bruker mitt klarsyn målrettet og løsningsorientert.
Taushetsplikt er en selvfølge.

Om min bakgrunn
Født i Tyskland i 53 og flyttet til Norge i 77. Min bakgrunn er allsidig.
Jeg har vært innom flere yrker bl.a. som sølvsmed og økologisk jordbruk.
Hele livet har jeg vært veldig følsom men først som voksen var jeg klar til å ta mine indre bilder
på alvor og ikke avfeie dem som "fantasi".
I 1998 tok jeg en toårig utdannelse på Holistisk Akademi i Oslo med clairvoyant reading og healing.
Jeg fikk øvd meg på verktøy til å kunne takle å jobbe med mennesker og samtidig ta vare på meg selv.
Siden da har mange års praksis gitt meg trygghet og styrke til å finne min egen måte å jobbe på.

Personlig konsultasjon
Når du kommer til en personlig konsultasjon vil jeg helst ikke vite noe om deg på forhånd.
Jeg ser på sammenhenger, mønstre og muligheter for forandring. 

Indre bilder kommer som symboler og jeg har lært meg å tolke dem med enkle ord.
Foruten å snakke under en time bruker jeg også stemmen/ lyd for å løsne på blokkeringer.
I den siste delen av timen svarer jeg på dine spørsmål.Du får lydopptak av timen.

På telefon
Under en telefonsamtale går jeg ikke så dyp.
Den foregår som regel på teletorg eller at du bestiller en halvtime på vanlig telefon.

Da svarer jeg på spørsmål og jobber med fjernhealing mens jeg lytter og snakker med deg.

Hvor kan jeg treffes ?
Mitt hjemmekontor er i Holmestrand. Dessuten har jeg kontor i Drammen for personlig konsultasjon.

På telefon kan du forhåndsbestille tid for samtale (30 min) eller du kan møte meg til faste tider på 
829 95 902 (ma.-ons. 19.30 - 21.30) 
se også info under timebestilling 

PERSONLIG KONSULTASJON - CLAIRVOYANT READING - SJEL TIL SJEL KOMMUNIKASJON

Når du møter opp til et personlig møte, vil jeg helst ikke vite noe om deg i forkant.
Jeg foretrekker å starte med "blanke ark" og jobber gjerne helt uforstyrret den første delen av timen. Jeg bruker ikke hjelpemidler.
Når jeg er ferdig med denne første delen, åpner jeg opp for spørsmål. Du kan gjerne komme med konkrete spørsmål om en sak eller person.
Når det gjelder personer, trenger jeg vanligvis bare fornavn, ikke fødselsdato.
Jeg har en medfødt evne til fort å komme i kontakt med områder som oppleves vanskelig, men også få kontakt med potensialet som
ligger der. Se på sammenhenger, mønstre, hvorfor vedkommende havnet i den aktuelle situasjonen og oppdage muligheter for forandring.
Det kommer symbolske bilder til meg. Disse "oversetter" jeg slik at du få kontakt / mer bevissthet om situasjonen du befinner deg i.

LYD
Jeg bruker også stemmen/ lyd under en time. Lyden leder meg til områder der det ligger informasjon. På samme tid kan lyd løsne på
blokkeringer.
Når jeg går dypere for å se på sammenhenger og mønstre, kan det komme opp informasjon om tidligere liv, barndommen i dette livet
eller andre situasjoner som har betydning for deg i nåtid.
Tråden blir trukket i mange tidsrom og dimensjoner men den vil alltid komme tilbake til deg her og nå.
Jeg har kontakt med dine hjelpere og samarbeider/ kommuniserer med dem. De står klare for å heale både deg og situasjoner, mens
jeg holder energien og ser på deg. 
Som regel starter jeg timen med å gi deg muligheten til å kvitte deg med gamle energier slik at du selv kan ta del i healing prosessen.
Du får lydopptak av timen, dette har jeg god erfaring med bl.a. fordi du ikke kan huske alt etter en time.
Det kan komme mye informasjon på en gang og vanligvis trenger du tid å fordøye dette - høre på det senere med en annen bevissthet.
Mitt fokus er selvutvikling og bevisstgjøring.

PÅ TELEFON
Jeg jobber på teletorg med faste åpningstider ma./ tirs./ onsdag kl.19.30 -21.30 på 829 95 902. 
Bortsett fra det kan du også bestille telefontime (30 min) etter avtale (90 70 53 59). Under en telefontime går jeg som regel ikke så dyp

som i et personlig møte. Da begynner du å snakke om det som er viktig for deg og jeg kobler meg på underveis.

 

Skriv inn din e-post adresse for å melde deg på nyhetsbrevet

         
                nr.3 day 2 awareness
     
     Du kan lese om meg i magasinet 
                 MEDIUM nr.1/2022
                  Mediumprofil:
       Beate Keitas indre og ytre reise
          iStock 000000981376XSmall

            Mine åpningstider
      på teletorg    829 95 902
                             21 05 87 92
     ma.- ons. kl.19.30 - 21.30
 
          30 min.samtale etter avtale
                mer info under timebestilling

        Ta godt vare på deg selv!

  memory web     

Presentasjon av meg som kunstner
 Min kreative base er i 
Aabysgate 16 A
 Drammen
            Stikk gjerne innom for en prat:-)           

   
 www.atelierbeatekeita.no
            fb Atelier Beate Keita

      nr.8 day 3 freedom

                                           

      

"Gode rådgivere er sjelden vare.
Beates kombinasjon av billedlig 
og analytisk språk gir næring
til både hode og sjel.
Hun er varm, innsiktsfull
og humoristisk.
Et besøk hos Beate gir
klarhet og dermed mot 
til å handle.
"

Fridtjof

Hele teksten kan du lese under referanser smile