Beate Wagemann Keita
klarsynt livsveileder og billedkunstner 

Jeg ser helheten i mennesket og bruker mitt klarsyn målrettet og løsningsorientert.
Taushetsplikt er en selvfølge.

Om min bakgrunn
Født i Tyskland i 53 og flyttet til Norge i 77. Min bakgrunn er allsidig.
Jeg har vært innom flere yrker bl.a. som sølvsmed og økologisk jordbruk.
Hele livet har jeg vært veldig følsom men først som voksen var jeg klar til å ta mine indre bilder
på alvor og ikke avfeie dem som "fantasi".
I 1998 tok jeg en toårig utdannelse på Holistisk Akademi i Oslo med clairvoyant reading og healing.
Jeg fikk øvd meg på verktøy til å kunne takle å jobbe med mennesker og samtidig ta vare på meg selv.
Siden da har mange års praksis gitt meg trygghet og styrke til å finne min egen måte å jobbe på.

Personlig konsultasjon
Når du kommer til en personlig konsultasjon vil jeg helst ikke vite noe om deg på forhånd.
Jeg ser på sammenhenger, mønstre og muligheter for forandring. 

Indre bilder kommer som symboler og jeg har lært meg å tolke dem med enkle ord.
Foruten å snakke under en time bruker jeg også stemmen/ lyd for å løsne på blokkeringer.
I den siste delen av timen svarer jeg på dine spørsmål.Du får lydopptak av timen.

På telefon
Under en telefonsamtale går jeg ikke så dyp.
Den foregår som regel på teletorg eller at du bestiller en halvtime på vanlig telefon.

Da svarer jeg på spørsmål og jobber med fjernhealing mens jeg lytter og snakker med deg.

Hvor kan jeg treffes ?
Mitt hjemmekontor er i Holmestrand. Dessuten har jeg kontor i Drammen for personlig konsultasjon.

På telefon kan du forhåndsbestille tid for samtale (30 min) eller du kan møte meg til faste tider på 
829 95 902 (ma.-ons. 19.30 - 21.30) 
se også info under timebestilling 

Betyr å se det som er skjult for det blotte øyet. Det er mange måter å jobbe som klarsynt.
Jeg bruker ingen hjelpemidler og ser indre bilder, som regel symbolske bilder. Enkle, symbolske bilder har ofte en stor
og sann historie å fortelle.
Jeg har utviklet min egen måte å jobbe på, bl.a. bruker jeg lyd for å løse opp blokkeringer og for å få tak i informasjon.
Uavhengig av teknikken en klarsynt person bruker for å få tak i informasjon, vil tolkningen være preget av personligheten
og bevisstheten til den klarsynte.

READING
Er betegnelsen hvor en clairvoyant person leser informasjon i klientens energifelt. Readingen kan igangsette nye tanker og
en ny forståelse av din aktuelle situasjon. Det å bli sett på sjelsplan kan ha en sterk og forløsende effekt.
Tilbakemeldingen jeg får av mine klienter går ofte ut på at de føler en forandring i perioden etter readingen.
Noen får lettere tilgang til sin egen kraft og føler at de kan leve mer i takt med seg selv.
Som klarsynt veileder har jeg ikke bare kontakt med den bevisste delen av den som blir sett. Det kan være en ny og uvant
opplevelse når de indre skjulte rom i deg får en stemme.
Jeg opplever ofte at den som blir sett får en del bekreftelser på ting som er bevisst eller delvis bevisst.
Denne bekreftelsen er ofte nødvendig for å komme seg videre.

FOKUS
Hvis vi forandrer fokus – vil verden forandre seg. Men det krever mot å skifte fokus. Vi er vant til å gå i flokk og det kan være
skremmende å føle seg forskjellig fra alle de andre.
Det er nyttig å øve seg på fokusering. Det krever bevissthet, tålmodighet og en del disiplin å ikke la seg avlede eller sabotere.
Mye av mitt arbeid som klarsynt går nettopp ut på å kunne være så fokusert som mulig og samtidig slappe av.
Dette er utgangspunktet for en god reading. Det er et bra ståsted når det handler om å lese energier, hente informasjon, formidle dette på
en forståelig måte mens jeg er tilstede hele tiden.
Av og til får jeg spørsmål om jeg er sliten etter en time. Som regel ikke. Samtidig svarer jeg da at jeg er meget bevisst på å ta vare på meg.
Det betyr blant annet at jeg ikke tar for mye jobb på meg slik at jeg kan holde en bra kvalitet på timen.


MITT FOKUS ER ALLTID SELVUTVIKLING
Jeg er opptatt av å formidle informasjon med utgangspunkt i nåtid. Du skaper din fremtid her og nå. Når du har kontakt og aksept for det som er,
vil du skape gode vekstvilkår for det som kommer.
Formålet med mitt arbeid er å støtte deg i din utvikling. 
Du har ansvaret for ditt liv. Jeg kan ikke velge for deg men gi deg inspirasjon på din søken.

 

 

 

Skriv inn din e-post adresse for å melde deg på nyhetsbrevet

         
                nr.3 day 2 awareness
     
     Du kan lese om meg i magasinet 
                 MEDIUM nr.1/2022
                  Mediumprofil:
       Beate Keitas indre og ytre reise
          iStock 000000981376XSmall

            Mine åpningstider
      på teletorg    829 95 902
                             21 05 87 92
     ma.- ons. kl.19.30 - 21.30
 
          30 min.samtale etter avtale
                mer info under timebestilling

        Ta godt vare på deg selv!

  memory web     

Presentasjon av meg som kunstner
 Min kreative base er i 
Aabysgate 16 A
 Drammen
            Stikk gjerne innom for en prat:-)           

   
 www.atelierbeatekeita.no
            fb Atelier Beate Keita

      nr.8 day 3 freedom

                                           

      

"Gode rådgivere er sjelden vare.
Beates kombinasjon av billedlig 
og analytisk språk gir næring
til både hode og sjel.
Hun er varm, innsiktsfull
og humoristisk.
Et besøk hos Beate gir
klarhet og dermed mot 
til å handle.
"

Fridtjof

Hele teksten kan du lese under referanser smile