Personlig konsultasjon
Jeg vil helst ikke vite noe om den som kommer til meg. Jeg liker å starte med "blanke ark" og jobber gjerne helt uforstyrret den første
delen av timen. 
Når jeg er ferdig med denne delen, der jeg også bruker lyd og healing, åpner jeg opp for spørsmål. Du kan gjerne komme medkonkrete
spørsmål om en sak eller person. Når det gjelder personer, trenger jeg vanligvis bare fornavn, ikke fødselsdato.


Jeg har en medfødt evne til fort å komme i kontakt med områder som oppleves vanskelig, men også få kontakt med potensialet som
ligger der.
Se på sammenhenger, mønstre, hvorfor vedkommende havnet i den aktuelle situasjonen og oppdage muligheter for forandring.
Det kommer symbolske bilder til meg. Disse "oversetter" jeg slik at du få kontakt / mer bevissthet om situasjonen du befinner deg i.

Jeg bruker også stemmen / lyd. Lyden leder meg til områder der det ligger informasjon. På samme tid kan lyd løsne på blokkeringer.
I løpet av timen går jeg gjerne i dybden. Dette kan innebære at jeg går tilbake både til tidligere liv, barndommen i dette livet eller andre
situasjoner.
Tråden blir trukket i mange tidsrom og dimensjoner men den vil alltid komme tilbake til deg her og nå. Som regel har jeg kontakt med
dine hjelpere og formidler informasjon. Bruken av lyd hjelper også på å løse opp blokkeringer. 

Under en personlig time samarbeider jeg med dine hjelpere. De står ofte klare for å heale både deg og situasjoner, mens jeg ser på deg.
Jeg starter som regel timen med å gi deg muligheten til å kvitte deg med gamle energier slik at du selv kan ta del i healing prosessen
under timen.
Du får lydopptak av timen, dette har jeg god erfaring med bl.a. fordi du ikke kan huske alt etter en time og informasjonen kommer til
deg på en annen måte på et senere tidspunkt.
Mitt fokus er selvutvikling og bevisstgjøring.
 
Telefontime
Jeg jobber på teletorg med faste åpningstider ma./ tirs./ onsdag kl.19.30 -21.30 på 829 95 902. 
Bortsett fra det kan du også bestille telefontime (30 min) etter avtale (90 70 53 59). Under en telefontime går jeg som regel ikke så dyp
som i et personlig møte. Da begynner du å snakke om det som er viktig for deg og jeg kobler meg på underveis.